Tjänster

Tjänster för privatpersoner

Vi arbetar tillsammans med vår kund för att designa helheten, där vi lyssnar på våra kunders individuella önskemål. Arbetsförfaranden, installationsmetoder, utrustningsnivåer, kostnader etc.

Elektrisk installation kräver både bra planering av utförandet och projektledning med lång erfarenhet.

Vi betjänar våra kunder både i elinstallationer för nybyggnader och i saneringsobjekt. 

Vårt mål är att överlåta anläggningarna så bra installerade att alla säkert och tryggt kan använda elektrisk utrustning.

Tjänster för företag

Vi arbetar med både  elinstallationer, reparationer av elapparater och förebyggande elunderhåll för företag inom industri, fastighetsbolag, för skolor, åldringshem mfl.

Förebyggande underhåll av elektriska installationer och elapparater krävs inom industri, skolor och andra institutioner.

Vi installerar också mindre produktionsprocesslinjer / enheter inom industri som är förkonstruerade och färdigt planerade.

Vi utför även underleverantörsarbeten inom elbranschen. 

Installation och byte av frekvensomriktare. Byte av elmotorer, fläktar och sensorer, t.ex. i ventilations- och värmefördelningscentraler.

Elplanering, elunderhåll och elinstallationsarbete för vattenpumpstationer.

Elplanering

Elplanering

Vi utför Fastigheters elplaneringar delvis själva och delvis via förmedling.

Elinstallationer

Elinstallationer

Vi utför elinstallationer i större och mindre  Nybyggen, Renoveringsobjekt och saneringar.

Fastighetsautomation

Fastighetsautomation

Planeringar och installationer av Automationssystem för fastigheter. Automation till Värmesystem, Ventilation, Alarmsystem, Belysningar m.m. 

Förnybar energi

Förnybar energi

Planeringar och installationer av Sol- och Vindenergisystem.

Luftvärmepumpar

Luftvärmepumpar

Installationer av Luftvärmepumpar. Service via förmedling.

El inom Industri

El inom Industri

Förebyggande elunderhåll. Färdigt planerade, produktionslinjers elinstallationer.